Krzysztof Podgórski

[:pl]Prawnik.Od 1999 r. zajmuje się ochroną praw konsumentów jako Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie. Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Członek Rady Krajowej Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKiK oraz Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Zarządzie Województwa Małopolskiego. Mediator.

Od 2007 r. prowadzi wykłady z zakresu prawa konsumenckiego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.

Specjalizuje się w prawie konsumenckim. Autor komentarzy eksperckich i artykułów naukowych o tematyce konsumenckiej. Współredaktor publikacji naukowych z zakresu ochrony konsumentów. Interesuje się w również zagadnieniami z zakresu zachowań konsumentów oraz z zakresu ochrony konkurencji. Posiada doświadczenie procesowe.

 

[:en]Lawyer. Since 1999, she has been dealing with the protection of consumer rights as the Municipal Consumer Ombudsman in Tarnów. President of the Association of Consumer Ombudsmen. Member of the Council of the Polish Consumer Ombudsmen at the President of UOKiK and Vice Chairman of the Consultative Council for Consumer Protection at the Board of the Małopolska Voivodship. Mediator.
Since 2007, he has lectured on consumer law at the Małopolska School of Economics in Tarnow.
He specializes in consumer law. Author of expert comments and scientific articles on consumer issues. Co-editor of scientific publications in the field of consumer protection. He is also interested in issues related to consumer behavior and competition protection. Has process experience.[:]