Krzysztof Pycia

[:pl]

Pracę w KIR rozpoczął w 2009 r. na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii.

W latach 2000 – 2009 był konsultantem i menedżerem w dziale doradztwa strategicznego Deloitte, gdzie specjalizował się w budowie strategii korporacyjnych, analizach rynkowych oraz usprawnianiu organizacji. Wcześniej zatrudniony w Banku Pekao S.A. oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Informatyki Gospodarczej.

Zaangażowany w prace mające na celu rozwój obrotu bezgotówkowego oraz tożsamości cyfrowej. Aktywnie działa w grupach roboczych przy Związku Banków Polskich.[:en]He started working at KIR in 2009 as the Director of the Strategy Department.

In the years 2000 – 2009 he was a consultant and manager in the Deloitte strategic consulting department, where he specialized in building corporate strategies, market analyzes and improving the organization. Previously employed at Bank Pekao S.A. and at the Warsaw School of Economics in the Department of Business Informatics.

Involved in work aimed at developing non-cash transactions and digital identity. He is active in working groups at the Polish Bank Association.[:]