Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynierii Lądowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzania i  Marketingu. Krzysztof Urbanowicz jest absolwentem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej – Specjalizacja Zarządzanie Biznesem (MBA). Uzyskał stopień MBA na University od Illinois w Urbana-Champaign. Jest również absolwentem AMP University of Navarra IESE Business School. Krzysztof Urbanowicz ukończył wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym zaawansowane programy managerskie na uniwersytetach Inseadi  St. Gallen, oraz ostatnio – Akademia startupów, Reklama na Facebooku, Google Adwords, SEO i Pozycjonowanie a także LandingPages.
Jako Prezes Zarządu ELZAB S.A. w latach 2010-2015, zdobył w 2015 r. tytułu giełdowej spółki roku osiągając wzrost kursu akcji ELZABu na GPW 1600% w ciągu trzech lat.
Kierowana przez niego spółka zdobyła wiele nagród w tym „Teraz Polska”, „Red DotAward”, „Byki i Niedźwiedzie”, „Dobry wzór”, „Fair Play”. W swojej karierze mieszkając w Londynie pracował w wielu krajach świata – w tym Argentyna, Brazylia, Chile, Urugwaj, Wenezuela, Hong Kong, Chiny, Malezja, Indonezja, Pakistan, Czechy.

Od 2016 r. pełni ponownie funkcję Prezesa Zarządu w firmie ELZAB S.A. Zajmuje również stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELZAB SOFT Sp. z o.o.

Krzysztof Urbanowicz pełnił funkcję:

 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej Micra Metripond KFT na Węgrzech (2011-2016),
 • Vice Prezesa Zarządu Spółki Comp S.A. (2015-2016),
 • Członka Zarządu Spółki COMP S.A. (2014-2015),
 • Członka Zarządu Spółki Novitus S.A. (2011),
 • Prezesa Zarządu Spółki ELZAB S.A. (2010-2015),
 • Członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. (2010),
 • Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Spółki UNIPETROL S.A. (2009), Czechy,
 • Dyrektora Zarządzającego w UrsaNordic AB w Sztokholmie (2005-2007) Od 2006 r. zajmował także stanowisko Dyrektora Zarządzającego Ursa CEE, Środkowo-Wschodnia Europa,
 • Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o. (2003-2007),
 • Dyrektora Zarządzającego ds. Likwidacji Szkód w PZU S.A. (2001-2003),
 • Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Volvo Auto Polska Sp. z o.o. (1999-2001),
 • Senior Management Consultant w SHELL International Petroleum Company w WielkiejBrytanii (1997-1999),
 • Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Shell Gas Polska (1993-1996).

Krzysztof Urbanowicz graduated Warsaw University of Technology in the field of Civil Engineering, as well as Marketing and Management studies at University of Warsaw. Krzysztof Urbanowicz is a graduate of the Faculty of Business Management of the Warsaw University of Technology Business School (MBA). He was awarded the academic degree of MBA on the University of Illinois in Urbana-Champaign and he finished studies at AMP University of Navarra IESE Business School. Krzysztof Urbanowicz graduated many foreign and domestic courses including advanced management programmes in Insead and St. Gallen Universities, as well as Startup Academy, Facebook advertisement, Google Adwords, Landing Pages, SEO and Positioning.

Between 2010-2015, as a President of the Management Board at ELZAB S.A. he has won the “Giełdowa Spółka Roku” award in 2015 reaching ELZAB growth rates increase by 1600% within three years. The company led by him has been awarded with many prizes including “Teraz Polska”, “Red Dot Award”, “Byki i Niedźwiedzie”, “Dobry wzór”, “Fair Play”. During his stay in London, he was working in many places around the world including Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, Pakistan and the Czech Republic.

Since 2016, he acts as a President of the Management Board at ELZAB S.A. once again. Krzysztof Urbanowicz is also a Chairman of the Supervisory Board at ELZAB SOFT Sp. z o. o.

Krzysztof Urbanowicz performed as:

 • Chairman of the Supervisory Board at Micra Metripond KFT, Hungary (2011-2016),
 • Vice President of the Management Board at Comp S.A. (2015-2016),
 • Member of the Board at COMP S.A. (2014-2015),
 • Member of the Board at Novitus S.A. (2011),
 • President of the Management Board at ELZAB S.A. (2010-2015),
 • Supervisory Board Member at ELZAB S.A. (2010),
 • President of the Management Board and Managing Director of UNIPETROL S.A. (2009), the Czech Republic,
 • Managing Director at Ursa Nordic AB in Stockholm (2005-2007). Since 2006, he acted also as a Managing Director at Ursa CEE, East-Central Europe,
 • President of the Management Board at Ursa Polska Sp. z o.o. (2003-2007),
 • Loss Adjustment Managing Director at PZU S.A. (2001-2003),
 • President of the Management Board, Managing Director of Volvo Auto Polska Sp. z o.o. (1999-2001),
 • Senior Management Consultant in SHELL International Petroleum Company, Great Britain (1997-1999),
 • Director of Sales and Trading in Shell Gas Polska (1993-1996).