ks. Michał Jabłoński

Studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1987-1993) oraz na studiach podyplomowych w New College na Uniwersytecie w Edynburgu (1993-1994). Ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce w 1995 r. W latach 1995-2006 pastor w dwóch ewangelicko-reformowanych parafiach w Strzelinie i Pstrążnej na Dolnym Śląsku. Od 2006
roku pastor parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. – proboszcz parafii od roku 2008. W 2018 r. otrzymał z rąk Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów nagrodę im. ks. Romana
Indrzejczyka za działalność ekumeniczną i pojednawczą między chrześcijanami a Żydami. Od
2018 członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.