Leszek Gerwatowski

[:pl]Entuzjasta innowacji i cyfryzacji, ekspert cyberbezpieczeństwa, nowoczesnych technologii informatycznych oraz budowy strategii rozwoju IT. Od wielu lat z sukcesami łączy rozwój zaawansowanych systemów IT oraz specjalistycznych usług bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W latach 2000-2012 doświadczenie zdobywał w sektorze telekomunikacyjnym zarządzając rozwojem zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa oraz systemów cyfryzacji procesów wewnętrznych dla Orange Polska oraz całej grupy Orange. Następnie przez 3 lata kierował Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania CiągłościąDziałania w PGE Systemy tworząc i wdrażając wspólną strategię cyberbezpieczeństwa dla obszarów IT oraz OT Grupy Kapitałowej PGE. Od września 2015 w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, gdzie odpowiada za obszar strategii i rozwoju IT.

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.[:en]An enthusiast of innovation and digitization, an expert in cybersecurity, modern information technologies and the construction of IT development strategies. For many years, it has been successfully combining the development of advanced IT systems and specialized IT security services.
In the years 2000-2012 he gained experience in the telecommunications sector, managing the development of advanced security solutions and systems for the digitization of internal processes for Orange Polska and the entire Orange group. Then, for three years, he headed the Department of Security and Business Continuity at PGE Systemy to create and implement a joint cyber security strategy for the IT and OT areas of the PGE Capital Group. From September 2015 in Krajowa Izba Rozliczeniowa, where he is responsible for the area of IT strategy and development.
A graduate of the Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics at the Warsaw University of Technology.[:]