Witlod Litaszewski

Witold Litaszewski jest ekspertem w zakresie zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego. Specjalizuje się w projektowaniu procesów oceny ryzyka, budowie i walidacji modeli wspierających pomiar ryzyka, a także automatyzacji i optymalizacji procesów decyzyjnych. W Polskim Standardzie Płatności odpowiedzialny jest za rozwój nowobudowanego obszaru finansowania konsumenckiego.

 

Witold Litaszewski is an expert in risk management, with a particular focus on credit risk. He specialises in designing risk assessment processes, construction and validation of models supporting risk measurement as well as automation and optimisation of decision-making processes. In the Polish Payments Standard he is responsible for the development of the newly created consumer finance area.