Maciej Gawinecki

Maciej Gawinecki jest Dyrektorem praktyki Financial Services w warszawskim biurze firmy doradczej A.T. Kearney i współkieruje globalnym zespołem Digital Payments. Prowadził projekty dla największych banków, detalistów, operatorów płatności, agentów rozliczeniowych, systemów płatniczych i fintechów w obszarach strategii, innowacji
i efektywności operacyjnej w Polsce i ponad 10 krajach na świecie. Kieruje jednocześnie globalnym zespołem Proposition and Customer Experience Labs zorientowanym na tworzenie innowacyjnych i klientocentrycznych usług w oparciu o techniki agile i design thinking.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, University of Ireland oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach zarządzania przedsiębiorstwem i systemów informacyjnych oraz finansów.