Maciej Wyszoczarski

[:pl]Absolwent Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Z branżą bankową związał się w 2008 roku rozpoczynając pracę w BZWBK S.A. na stanowisku kierowniczym. Od 2010 roku zatrudniony w PKO Banku Polskim, najpierw jako Dyrektor Centrum Administracji, następnie jako Dyrektor Departamentu Sieci. Od czerwca 2015 roku kieruje Pionem Administracji.

Dodatkowo pełni funkcje członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz członka Rady Nadzorczej PKO Finat a także członka Rady Nadzorczej PKO Leasing i PKO Faktoring.

Od 2016 roku koordynator biznesowy strumieni w rządowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” funkcjonującym w ramach „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

W czasie kariery zawodowej zajmował się zarządzaniem nieruchomościami Banku i siecią oddziałów, modernizacją placówek, zapewnieniem rozwoju, unowocześniania i efektywności działania oddziałów oraz urządzeń samoobsługowych.[:en]A graduate of the Master of Business Administration at the School of Banking in Wrocław. He joined the banking industry in 2008, starting work at BZWBK S.A. in a managerial position. From 2010 he was employed at PKO Bank Polski, first as the Director of the Administration Center, then as the Director of the Network Department. Since June 2015, he has been heading the Administration Division.

In addition, he is a member of the Supervisory Board of Krajowa Izba Rozliczeniowa and member of the Supervisory Board of PKO Finat, as well as a member of the Supervisory Board of PKO Leasing and PKO Faktoring.

Since 2016, the business coordinator of streams in the government program “From paper to digital Poland” operating under the “Plan for Responsible Development” implemented by the Ministry of Development.

During his professional career he dealt with the management of the Bank’s real estate and branch network, modernization of outlets, ensuring the development, modernization and efficiency of branches and self-service devices.[:]