Marco Samek

[:pl]MUUME oferuje doradztwo w zakresie digitalizacji procesów biznesowych i usług o wartości dodanej dla detalistów i ich klientów. Jako pionier Internetu i przedsiębiorca, Marco ma 23-letnie doświadczenie w zakładaniu międzynarodowych firm technologicznych, skupiających się na płatnościach, usługach internetowych i mobilnych. Jest również zaangażowany w inne firmy typu start-up i ich pomysły biznesowe. Marco ma wyższe wykształcenie w dziedzinie technologii i ekonomii.[:en]Chief Executive Officer (CEO), Member of the Board & Co-Founder of the MUUME Group AG. MUUME is offering consulting in business process digitization and value added services to the Retailers and their consumers. As an Internet pioneer and serial entrepreneur, Marco has 23 years of experience in setting up international technological companies with focus on Payment, Internet and Mobile Services. He is also involved in other start-up companies and their business ideas. Marco has a higher degree in Technology and Economics Science[:]