Maria Staszkiewicz

Maria Staszkiewicz jest Dyrektorem Wykonawczym Czeskiego Stowarzyszenia Fintech od 2017 roku. Absolwentka politologii i europeistyki, pracowała w Brukseli dla Rady UE, a następnie w Aspen Institute Central Europe. W lutym wraz z trzynastoma innymi krajowymi stowarzyszeniami fintech założyła w Brukseli Europejskie Stowarzyszenie Finansów Cyfrowych w Brukseli, aby zająć się interesami firm zajmujących się technologiami finansowymi w UE.

Maria Staszkiewicz is the Executive Director of the Czech Fintech Association since 2017. A graduate in political sciences and European studies she worked in Brussels for the Council of the EU, and later on the Aspen Institute Central Europe. In February, with thirteen other national fintech associations she established a European Digital Finance Associations in Brussels to pursue the interests of financial technologies companies in the EU.