Mariusz Więckowski

Ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie rynku finansowego.
Bierze udział w wielu projektach mających na celu rozwój polskiego rynku instrumentów finansowych.
Uczestniczy w projektach implementujących nowe technologie (m.in. blockchain, smart contracts) na
rynku finansowym, angażuje się również w prace mające na celu rozwój tych technologii oraz stworzenie
dla nich w Polsce optymalnego środowiska regulacyjnego.
Doradza również podmiotom rynku finansowego w zakresie kwestii regulacyjnych i dokumentacyjnych,
związanych z instrumentami finansowymi rynku regulowanego i OTC (m.in. MiFID II/MiFIR oraz EMIR).