Błażej Mika

Wiceprezes Zarządu, SGB Bank

Od kilku lat związany z biznesem kartowym i bankomatowym w Banku Zachodnim WBK SA. Nadzoruje rozwój i strategię kont osobistych, kart kredytowych i debetowych oraz innych instrumentów płatniczych. Do jego zadań należy także nadzór nad programami lojalnościowymi, rozwój innowacji w kartach (mobile, NFC/HCE, portfele cyfrowe) i współpraca z innymi bankami w zakresie processingu kart. Odpowiada również za współpracę i relacje z partnerami strategicznymi w zakresie oferowania wspólnych rozwiązań i pakietów usług dla klientów detalicznych.