Dr Michał Nowakowski

Dr Michal Nowakowski, r.pr. – pełni funkcję Head of NewTech w NGL Advisory w obszarze #fintech oraz #newtech, a także jest co-founderem w start-upie Ceforai zajmującym się. Ekspert fundacji AILAWTECH oraz współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych – CyberScience. W swoim życiu zawodowym był związany min. z Bankiem Handlowym. Pracował w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a także odbył staże w Europejskim Banku Centralnym oraz Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w obszarze cyfryzacji oraz sztucznej inteligencji. Jest twórcą portalu www.finregtech.pl (bloga poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym) i autorem książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych, która otrzymała w 2021 r. prestiżową nagrodę eDukat za najlepsze opracowanie naukowe. Członek Komisji LegalTech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert zewnętrzny w zakończonym projekcie EBOR oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce. Wykładowca na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Autor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach i warsztatach/szkoleniach.