Paweł Majewski

[:pl]Paweł Majewski urodził się w 1987 roku,  jest absolwentem edukacji medialnej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od grudnia 2015 roku do października 2016 Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Od października 2016 do stycznia 2018 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Wcześniej dziennikarz, współtwórca serwisu informacyjnego i serwisów  tematycznych dla strony internetowej “Rzeczpospolitej”. W latach 2008–2013 redaktor, a później dziennikarz działu krajowego dziennika “Rzeczpospolita”.

17 stycznia 2018 roku został powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem  Informacyjnym.[:en]Paweł Majewski was born in 1987, he is a graduate of media education and journalism at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

From December 2015 to October 2016 Undersecretary of State in the Chancellery of the Prime Minister and government plenipotentiary for the preparation of the World Youth Day Krakow 2016. From October 2016 to January 2018 Undersecretary of State in the Ministry of Digitization.

Previously a journalist, co-creator of the information service and thematic websites for the website of “Rzeczpospolita”. In the years 2008-2013 an editor and later a journalist of the national section of the Rzeczpospolita daily.

On January 17, 2018, he was appointed Secretary of State in the Ministry of the Interior and Administration and the position of the Government Plenipotentiary for the Preparation of State Administration Bodies for Cooperation with the Schengen Information System and the Visa Information System.[:]