Piotr Arak

Analityk społeczno-gospodarczy, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent polityki społecznej, studiów podyplomowych z metod statystycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim. W trakcie doktoratu z polityki publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

Director of the Polish Economic Institute. A social and economic analyst, he previously worked at Deloitte, Polityka Insight think-tank, the United Nations Development Programme, the Ministry of Administration and Digitisation, and the Chancellery of the Prime Minister. He graduated in social policy from the University of Warsaw, followed by further studies on using statistical methods in business and an MBA at the Warsaw School of Economics and the University of Montreal. He is writing a PhD on public policy at the University of Warsaw. He has written numerous studies on digitisation, the economics of health and economic policy.