Piotr Waś

Piotr Waś jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 90. pracował w firmach, zajmujących się dostarczaniem rozwiązań z obszarów IT oraz systemów wspierających zarządzanie, takich jak: Qumak, Hogart czy Exact Software. Doświadczenie managerskie zdobywał m.in. w firmie First Data na stanowisku Dyrektora Sprzedaży oraz w Euronet Worldwide na stanowisku Managera ds. Sprzedaży w Europie Środkowej. Z Ingenico Group związany jest od 2012 roku, początkowo jako Country Manager na Polskę i kraje bałtyckie, a w kolejnych latach odpowiedzialny również za działania biznesowe na Węgrzech i Ukrainie. W kwietniu 2017 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Wschodnią. Bezpośrednim zwierzchnikiem Piotra Wasia będzie Luciano Cavazzana, zajmujący w Ingenico Group stanowisko Senior Vice President EMEA, Banks & Acquirers Business Unit.

 

Piotr Waś holds a masters degree from the University of Economics in Krakow.  In the 90s he worked in companies involved in supplying solutions in the areas of IT and  systems supporting management, including Qumak, Hogart, Exact Software. He gained managerial experience, among others, in the company First Data, at the position of the Sales Director and in Euronet Worldwide, at the position of the Sales Manager for Central Europe. Since 2012 he has been working in Ingenico Group as a Country Manager for Poland & Baltic countries and later in the same capacity for Ukraine and Hungary. In april 2017 he became the Managing Director responsible for Eastern Europe. Piotr Waś reports directly to Luciano Cavazzana,  Senior Vice President EMEA, Banks & Acquirers Business Unit.