Piotr Waś

Piotr Waś jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 90. pracował w firmach, zajmujących się dostarczaniem rozwiązań z obszarów IT oraz systemów wspierających zarządzanie, takich jak: Qumak, Hogart czy Exact Software. Doświadczenie managerskie zdobywał m.in. w firmie Ingenico Group na stanowisku Dyrektora Zarządzającego na Europę Wschodnią, First Data na stanowisku Dyrektora Sprzedaży oraz w Euronet Worldwide na stanowisku Managera ds. Sprzedaży w Europie Środkowej. Od marca 2020 związany jest firmą Sunmi Technology, dostawcą infrastruktury IoT dla obsługi procesu handlowego, kiedy to objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Europe Środkowej w Wschodniej, odpowiedzialnego za budowanie struktur i strategii w regionie.

 

Piotr Waś holds a masters degree from the University of Economics in Krakow.  In the 90s he worked in companies involved in supplying solutions in the areas of IT and  systems supporting management, including Qumak, Hogart, Exact Software. He gained managerial experience, among others, in the company Ingenico Group, at the position of Managing Director responsible for Eastern Europe, First Data, at the position of the Sales Director and in Euronet Worldwide, at the position of the Sales Manager for Central Europe. Since March 2020 he has been working in Sunmi Technology, an IoT company delivering infrastructure supporting sales processes, holding the position of Managing Director for Central and Eastern Europe, with responsibility for strategy and operations’ development in the region.