Renata Juszkiewicz

Od 1996 roku związana z koncernem METRO GROUP w Polsce. Od 2000 pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa METRO AG w Polsce, reprezentując koncern wobec władz państwowych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń branżowych. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji i Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezes EuroCommerce, przewodnicząca Rady ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentuje nowoczesny handel wobec instytucji unijnych w Brukseli i podejmuje działania przeciwko restrykcjom wobec handlu ograniczającym jednolity rynek europejski.

 

Since 1996 she has been associated with the company METRO GROUP in Poland. Since 2000 serves as Director of the Representative Office of METRO AG in Poland, representing the company to the state authorities, non-governmental organizations and trade associations. President of the Polish Trade and Distribution Organisation and Vice-President of the Confederation Lewiatan. Vice President of EuroCommerce, President of the Council for Trade in Central and Eastern Europe, represents the modern trade to the EU institutions in Brussels and takes action against  trade restrictions which confine single European market.