Renata Oszast

Od 2008 r. związana z sektorem finansowym na stanowiskach kierowniczych. Od sierpnia 2019 r. Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, kieruje m.in. polityką personalną, systemem bezpieczeństwa i IT. Odpowiada za wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, modelu hybrydowego oraz innowacyjnych rozwiązań propracowniczych.

Zwolenniczka upraszczania języka urzędniczego i kultury sprawczości w administracji publicznej.
Od 2019 r. przewodniczy Radzie Edukacji Finansowej, której celem jest propagowanie wiedzy na temat finansów, m.in. poprzez wyznaczanie kierunków i sposobów realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej.

Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Historia) oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Zarządzanie i marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia MBA.

Since 2008 Mrs. Renata Oszast has been involved in the financial sector holding managerial positions. Since August 2019, as the General Director of the Ministry of Finance, she has been managing, among others, personnel policy, security and IT systems. Responsible for the implementation of the Employee Capital Plans, hybrid working model and innovative solutions for employees.

She is a supporter of making administrative language more customer friendly and inspires employees towards problem solving approach. Since 2019, she has been chairing the Financial Education Council, which role is to promote financial literacy, by setting directions and deciding on ways to develop programmes and projects financed by the Financial Education Fund.

She graduated from the Faculty of Historical and Pedagogical Sciences at the University of Wrocław (History) and the Faculty of Management and Computer Science at the Wrocław University of Economics (Management and Marketing, enterprise management). She completed post-graduate studies in banking and finance at the Warsaw School of Economics and the School of Translators and Foreign Languages at the Adam Mickiewicz University in Poznań. She holds an MBA degree.