Robert Herzig

[:pl]Studiował administrację i ekonomię biznesu na uniwersytetach w Augsburgu i Valladolid (Hiszpania).
Po studiach rozpoczął karierę w 1992 roku w BayerischeHypotheken- und Wechselbank (Monachium) w działach Operacji i Komunikacji. W tym czasie spędził rok przy projekcie w Luksemburgu.
Podczas fuzji BayerischeHypotheken- und Wechselbank i Vereinsbankin w 1998 roku przeniósł się w obszar Electronic Business Services i pracował we wszystkich obszarach płatności (kart), jak wydawanie, nabywanie i e-commerce.
Od 2006 roku pracuje dla METRO AG (Departament Skarbu) i odpowiada za “Płatności i finanse klientów”.[:en]Studied Business Administration & Economics at the Universities of Augsburg and Valladolid (Spain).
After his studies Robert Herzig started his career in 1992 at BayerischeHypotheken- und Wechselbank(Munich) in the departments of Operations and Communication. Within that time he spent one year in a project in Luxembourg.
During the merger of BayerischeHypotheken- und Wechselbankand Vereinsbankin 1998 he movedin the area of Electronic Business Services and worked in all the different areas of (card) payments as Issuing, Acquiring and e-commerce.
Since 2006 he is working for METRO AG (Treasury) and is responsible for„Customer Payments & Finance“.
[:]