Robert Klepacz

[:pl]W pracy zawodowej zajmuje się problematyką polityki i rozwoju systemów płatności, regulacjami prawnymi, analizami i badaniami z zakresu  funkcjonowania systemów płatności, usług płatniczych, rynku kart płatniczych oraz innowacyjnych instrumentów płatniczych.

Członek grupy roboczej ds. polityki systemów płatności (Payment Policy Working Group) przy Europejskim Banku Centralnym.[:en]In his professional career, he deals with the issues of policy and development of payment systems, legal regulations, analyzes and research in the field of payment systems, payment services, the payment card market and innovative payment instruments.
Member of the Payment Policy Working Group at the European Central Bank.[:]