Piotr Rutkowski

Doradza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) w sprawach polityki rozwoju dlt/blockchain. Od 2019 roku prowadzi grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, obecnie w ramach zespołu zadaniowego ds. technologii przełomowych.
Uczestniczy w Policy Group Europejskiego Porozumienia Blockchain (EBP), tworzącym z inicjatywy Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE Europejską Sieć Usług Blockchain (EBSI).
W NASK Państwowy Instytut Badawczy jest zatrudniony w Zespole Analiz i Rozwoju Produktów Cyberbezpieczeństwa, Pionu Rozwoju Cyberbezpieczeństwa. Doradza w sprawach nowych technologii, zajmuje się rozwojem usług polskiego węzła europejskiej sieci blockchain EBSI.

W kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki.

W 1989 założył firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w telekomunikacji, strategii rynków regulowanych, cyberbezpieczeństwie i uwarunkowaniami partnerstwa publiczno-prywatnego. Współtworzył system regulacyjny dla sektora telekomunikacji w Polsce. Jest współtwórcą fundacji Instytut Mikromakro, zabiegającej o społeczną akceptacją nowych technologii i zastosowaniami dronów.