Jolanta Rycerz

Od początku kariery zawodowej związana z sektorem bankowym i rynkiem
płatniczym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 r. w bankowości detalicznej. W latach 1999 – 2005 brała udział w tworzeniu bankowości detalicznej Banku Handlowego w Warszawie (handlobank), później Citibank. W latach 2005 -2007 jako Dyrektor Zarządzający w Getin Banku budowała nową sieć sprzedaży połączonych banków, odpowiadała za sprzedaż detaliczną i MSP, rozwój placówek bankowych oraz zewnętrzną sieć sprzedaży. W 2007 roku objęła stanowisko Doradcy Zarządu w PKO BP, a następnie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży, jednocześnie pełniąc funkcję Członka
Rady Nadzorczej Kredobanku na Ukrainie. Od 2008 roku jako Członek Zarządu Allianz Bank Polska SA. kierowała wdrożeniem produktów do sieci sprzedaży, sprzedażą produktów własnych grupy Allianz oraz uruchomieniem sieci placówek własnych banku. W latach 2010 -2012 działała w obszarze pozyskiwania finansowania dla projektów inwestycyjnych, emisji obligacji korporacyjnych i pozyskiwania inwestorów. W 2012 roku rozpoczęła pracę w First Data Polska S.A., gdzie na
stanowisku Dyrektora a później Członka Zarządu rozwijała linię biznesową związaną z produktami i usługami dla banków i instytucji finansowych. Odpowiadała za innowacyjne wdrożenia m.in. HCE, Apple Pay, Google Pay. Od 2019 do 2022 pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki MyBenefit należącej do Grupy Kapitałowej Benefit Systems SA, która działała na rynku innowacyjnych benefitow pracowniczych dla firm.  W styczniu 2022 po połączeniu spółek MyBenefit z Benefit Systems SA objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. strategii i rozwoju nowych produktów. Odpowiada za strategię rozwoju biznesu, wdrażanie nowych produktów i technologię digital oraz za obszar M&A. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, kierunek bankowość i finanse oraz Master of Business Administration w Collegium Humanum.