Sławomir Szepietowski

Sławomir Szepietowski jest partnerem zarządzającym warszawskiego biura Bird & Bird, kieruję praktyką finansowań i regulacji finansowych.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych, ładu korporacyjnego oraz spraw regulacyjnych. Doradza klientom w wielu projektach w obszarze rynku finansowego, dotyczących kwestii regulacyjnych, transakcji finansowania, FinTechu i usług płatniczych.

Doradzał przy szeregu transakcji dotyczących pożyczek, emisji papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i private equity. Jest doświadczonym koordynatorem zespołu prawników odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych linii biznesowych czy produktów finansowych. Wspierał międzynarodowe firmy typu start-up, w szczególności w przypadku wejścia na polski rynek nowych instytucji finansowych (działalność transgraniczna, tworzenie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, otwieranie nowych linii biznesowych). Współpracuje również z wieloma firmami FinTech, pomagając im wprowadzać na rynek nowe produkty i rozwiązania, takie jak platformy pożyczek społecznościowych i crowdfundingowych, bankowość elektroniczną, nowe metody płatności dla sektora e-commerce, świadczenie usług płatniczych online, czy udzielanie kredytów konsumenckich za pośrednictwem internetu. Jako uznany ekspert w zakresie nowych technologii w sektorze finansowym, przyczynił się do przygotowania raportu wskazującego wyzwania regulacyjne dla RegTech w Polsce. Kierował zespołem, który wspierał jako jedyny doradca prawny, projekt PolishAPI (model interfejsu dostępowego dla fintech’ów zgodnego z nową dyrektywą dotyczącą usług płatniczych (PSD2), którego inicjatorem był Związek Banków Polskich. Jest także partnerem prawnym nowego międzynarodowego centrum technologicznego w Polsce, doradzającego w zakresie dopasowywania nowych firm do klientów korporacyjnych. Ekspert prawny przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Był także rekomendowanym arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Związku Banków Polskich. Został wyróżniony przez Związek Banków Polskich za wkład w rozwój polskiego prawa i praktyki bankowej. Jest częstym prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących sektora bankowego i finansowego oraz autorem licznych publikacji z tego zakresu.