Sylwia Bilska

Dynamiczny lider biznesu odnoszący sukcesy w technologii, eCommerce i Payments.
Od ponad 15 lat komercjalizuje digital i digitalizuje biznesy na rynkach rozwiniętych i rozwijających się. Zdobywała doświadczenie w działach marketingu, sprzedaży i strategii; prawnik z wykształcenia, absolwentka European Executive MBA.
Pracowała na poziomie C-level dla firm takich jak Tesco Central Europe, PayU Poland i Central Europe, Avon, Philip Morris i Oriflame. Członek rad nadzorczych firm technologicznych i fintech oraz członek zarządu Polskiej Izby Informatyzacji
i Telekomunikacji. Wspiera mentoringiem kobiety i start-upy od 2012 roku; nagrodzona Digital Champion Award przez Forum Liderów Cyfrowego Biznesu w 2016 roku oraz nagroda Charyzmatyczny Lider magazynu WhyStory w 2017 roku.
Do zespołu Edenred Polska dołączyła w maju 2019r., na stanowisku General Manager.
Motto: “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
― Albert Einstein

A dynamic business leader – successful in technology, eCommerce and Payments.
For over 15 years, she has been commercializing digital and digitizing businesses in developed and developing markets. She gained experience in marketing, sales and strategy departments; lawyer by education, graduate of the European Executive MBA.

Sylwia Bilska worked at the C-level for companies such as Tesco Central Europe, PayU Poland and Central Europe, Avon, Philip Morris and Oriflame. The member of supervisory boards of technology and fintech companies and member of the management board of the Polish Chamber of Information
Technology and Telecommunications. She has been supporting women and start-ups with mentoring since 2012; awarded the Digital Champion Award by the Forum of Digital Business Leaders in 2016 and the Charismatic Leader award of WhyStory in 2017.

She joined the Edenred Polska team in May 2019 as General Manager.
Motto: “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
– Albert Einstein