Sławomir Szepietowski

Sławomir Szepietowski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora usług finansowych. Doradza klientom w projektach dotyczących kwestii regulacyjnych, FinTechu i usług płatniczych.

Doradzał przy szeregu transakcji dotyczących finansowania, emisji papierów wartościowych, instrumentów pochodnych. Wspiera klientów w projektach wprowadzania nowych linii biznesowych oraz produktów finansowych. Doradza dużym międzynarodowym instytucjom oraz start-up’om, przy wejściu na polski rynek (działalność transgraniczna, tworzenie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, otwieranie nowych linii biznesowych). Współpracuje również z wieloma firmami FinTech, pomagając im wprowadzać na rynek nowe produkty i rozwiązania, takie jak platformy pożyczek społecznościowych i crowdfundingowych, bankowość elektroniczną, nowe metody płatności dla sektora e-commerce, świadczenie usług płatniczych online, czy udzielanie kredytów konsumenckich za pośrednictwem internetu. Kierował zespołem prawników Bird & Bird, który wspierał projekt PolishAPI (model interfejsu dostępowego dla fintech’ów zgodnego z dyrektywą dotyczącą usług płatniczych (PSD2))], którego inicjatorem był Związek Banków Polskich. Został wyróżniony przez Związek Banków Polskich za wkład w rozwój polskiego prawa i praktyki bankowej. Jest częstym prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących sektora bankowego i finansowego oraz autorem publikacji z tego zakresu.