Michał Tabor

Od 15 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP. Uczestniczył w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania (eIDAS). Kierował zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie
projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce. Pomysłodawca i organizator Forum eIDAS_PL, pomysłodawca i członek komitetu naukowego konferencji CommonSign. Członek Komitetu Technicznego ETSI zajmującego się standaryzacją mechanizmów podpisu elektronicznego. W ramach komitetu odpowiedzialny za opracowanie standardów technicznych dla wykorzystania podpisów i pieczęci elektronicznych na potrzeby dyrektywy PSD2.
Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Posiadacz certyfikatu CISSP. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.