Tadeusz Kościński

Posiada bogate doświadczenie (ponad 30-letnie, także międzynarodowe) w sektorze bankowym oraz administracji, gdzie zajmował kierownicze stanowiska.

Od 1997 r. pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Pomorskim Banku Kredytowym, a także w dwóch bankach w Londynie.

Absolwent Goldsmiths University of London.

Fundator Fundacji Kresy Historii.

Zna biegle język angielski.

Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od 1 lipca 2019 r. do 14 listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od 7 stycznia 2019 r. Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w Komisji Nadzoru Finansowego. Od 15 listopada 2019 r. do 9 lutego 2022 r. pełnił funkcję ministra finansów.

Z dniem 22 czerwca 2022 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.