Tomasz Dąbrowski

[:pl]Ekonomista, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Finanse i Bankowość), od blisko 20 lat związany z instytucjami rynku finansowego. Posiada doświadczenie m.in. w obszarach: bankowości, rynku kapitałowego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, corporate finance, rachunkowości, controlingu, planowania finansowego, analizy i prowadzenia projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego,  zarządzania ryzykiem.

W 1995 roku (w trakcie swoich studiów) rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA. Następnie przez 11 lat związany był z grupą Raiffeisen (4 lata w domu maklerskim i 7 lat w Raiffeisen Bank Polska SA), zajmując m.in. stanowiska Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rynków Finansowych oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej, był także przedstawicielem funduszy Raiffeisen Capital Management AG w Polsce.

W latach 2007 – 2012 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Finansowym Pentegy S.A. (firma consultingowa). W latach: 2013 – 2016 roku był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Finansowym domu maklerskiego Q Securities S.A., którego jest jednym
z założycieli.

Od czerwca 2016 jest Członkiem Zarządu Poczty Polskiej – narodowego operatora pocztowego, największego pracodawcy w Polsce.

Tomasz Dąbrowski jest współzałożycielem i członkiem Komitetu Nadzorczego Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Pełnił ponadto funkcję członka i przewodniczącego licznych rad nadzorczych, zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka PTE SA, który wchodzi w skład Grupy Poczta Polska SA.[:en]Economist, graduate of the University of Lodz (faculty: Finance and Banking), for 20+ years worked for various financial institutions. Tomasz has experience in the areas of: banking, capital markets, business management, project management, corporate finance, accounting, controlling, financial planning, analysis and implementation of investment projects, corporate governance, risk management.

In 1995 he started working for Kredyt Bank S.A. during his studies. Then for 11 years he worked for the Raiffeisen Banking Group (4 years in a brokerage house and 7 in Raiffeisen Bank Polska SA), holding among others the positions of: deputy director in the Financial Markets Department (treasury), director of the private banking department, he was also a representative of Raiffeisen Capital Management AG in Poland.

From 2007 to 2012 he was the CFO and the board member of Pentegy S.A., a consulting company. From 2013 to 2016, he held a position of the Vice President and CFO of Q Securities S.A. a private brokerage house, he was the founder of.

Since June 2016 Tomasz is the Board Member and the Group CFO of Poczta Polska S.A. The national postal operator, the largest employer in Poland.

Tomasz Dąbrowski is a co-founder and member of the supervisory committee of FINEXA Association of Financial Directors. He was also a member and chairman of numerous supervisory boards, both public and non-public companies. Currently the supervisory board chairman of Pocztylion-Arka PTE SA, a pension fund management company of Poczta Polska S.A. Group.[:]