Urszula Wysocka

Country Manager na Polskę globalnej organizacji bankowej Efma, Ekspertka i wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej w Warszawie.

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, gdzie zarządzała lub uczestniczyła w
projektach strategii rozwoju, tworzenia wartości dla klientów i zarządzania ryzykiem w bankach.
Pracowała w firmach należących do największych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao S.A.,
Santander Bank Polska (BZWBK S.A.) oraz PZU S.A., a także współpracowała z Komisją Nadzoru
Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich, ICAN Institute (Harvard Business Review Polska).

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych (bankowość) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
oraz dyplom Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Ekspert Harvard Business Review Polska (Klub CFO), trener, mentor, autorka wielu publikacji.