Dr Paweł Widawski

Prezes Fundacji Fintech Poland oraz członek zarządu European Digital Finance Association, Kierownik Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych UW, adiunkt  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, niezależny członek rady nadzorczej PayU S.A. Wcześniej wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności oraz członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, członek rad nadzorczych wiodących dostawców usługi płatniczych w Polsce.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Leadership Academy for Poland.