Wincenty Elsner

Absolwent Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Mgr inż. informatyk o
specjalności budowy i oprogramowania maszyn cyfrowych.
Po studiach pracował w ośrodkach komputerowych Akademii Medycznej oraz Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni przedsiębiorca, prowadzący firmy o profilu poligraficznym i
informatycznym.
W latach 2011-2015 poseł na Sejm RP VII kadencji. Członek Komisji Finansów Publicznych oraz
Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Wiceprzewodniczący Komisji Innowacyjności i
Nowoczesnych Technologii.
Z upoważnienia klubu poselskiego brał udział w procesie legislacyjnym kilkudziesięciu projektów
ustaw, m. in.: nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych, ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o obligacjach, nowelizacji ustawy Ordynacja
podatkowa, nowelizacji ustawy o rachunkowości, nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, ustawy
o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji, nowelizacji ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jako przedstawiciel klubu poselskiego uczestniczył we wszystkich debatach budżetowych, zgłaszając
szereg poprawek budżetowych. W trakcie VII Sejmu kadencji 400 razy występował w debatach
plenarnych Sejmu, zajmując 13. miejsce w rankingu aktywności poselskiej.
Twórca i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Polska 2.0, stanowiącego forum dyskusyjne ludzi
młodych o problemach współczesnej Polski. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób
Głuchych oraz członek Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii.
W latach 2014-15 wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego SLD. Obecnie wiceprzewodniczący Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
Wieloletni mieszkaniec Wrocławia.