Dr Grzegorz Wojtenko

Z wykształcenia dr inż. ze specjalnością z zakresu telekomunikacji, absolwent Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Otrzymał stopień doktora po złożeniu dysertacji z zakresu kryptografii i kart mikroprocesorowych. Związany z branżą płatniczą od 1997 roku. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie Elbank S.A. jako oficer bezpieczeństwa informacyjnego, gdzie uczestniczył we wdrożeniu systemu kartowego dla Lukas. W latach 2002-2003 w firmie Banpol S.A. był kierownikiem projektów, a w kolejnych latach pełnił funkcję zastępcy dyrektora działu systemów płatniczych. Do lipca 2012 pracował w firmie Wincor Nixdorf awansując od kierownika projektów do Dyrektora Działu Rozwoju Systemów Płatniczych. Jesienią 2011 w Wincor Nixdorf objął funkcję Area Delivery Managera dla regionu Eastern Europe oraz Practice Lead w specjalności Retail Consutling
and Integrated Solutions dla regionu 6 państw. Od sierpnia 2012 do września 2017 związany z firmą MCX Systems, w tym jako członek zarządu a następnie od lipca 2015 jako prezes zarządu. Odpowiadał za współtworzenie strategii rozwoju firmy oraz rozwój biznesu, w tym transformację firmy w kierunku fintech. Od 2018 roku pełni funkcję prezesa zarządu Bee-Tech, od sierpnia 2021 współzałożyciel i członek zarządu PinAppAll, polskiego fintechu i producenta własnego rozwiązania softpos. W latach 1997-2012 członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, obecnie członek rady programowej FROB oraz członek rady eksperckiej przy Fundacji Polski Bezgotówkowej  Absolwent Advanced Management Program at IESE Business School na Uniwersytecie Navarra. Autor licznych publikacji branżowych i wystąpień konferencyjnych.

Aktywnie uprawia sport, interesuje się filozofią i nauką języków obcych.