Zbigniew Jacek Wiliński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej. Wieloletni pracownik aparatu skarbowego. W latach 2016-2019 w Ministerstwie Finansów kierował projektami JPK_VAT oraz MinFinTech. Projekt JPK_VAT został nagrodzony wyróżnieniem w 2019r. – Roku PMI Poland Chapter.

MinFinTech miał na celu pozyskiwanie innowacyjnych narzędzi od startup do poprawy skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej realizowany w ramach GOVTECH Polska. Pełnił funkcję mentora i ambasadora GovTech pod patronatem Premiera RP. Wykładowca w Krajowej Szkole Skarbowości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w tematach kontroli podatkowej, pozyskiwania informacji w internecie, e-commerce oraz oszustw podatkowych. W 2016 roku odznaczony na wniosek Ministerstwa Finansów Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.