Zbigniew Wiśniewski

Niezależny ekspert płatności bezgotówkowych, od ponad 25 lat aktywny w branży płatniczej. Współtwórca polskiego rynku płatności kartowych i standardów obowiązujących na tym rynku, przez 13 lat członek zarządu PolCardu i First Data Polska (dawniej PolCard) odpowiedzialny za sprzedaż i produkty acquiringu, współzałożyciel Komitetu Agentów Rozliczeniowych. Absolwent wydziału handlu zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), członek-założyciel stowarzyszenia absolwentów wydziału „Korporacja HZ”, od początku we władzach Stowarzyszenia. W styczniu 2018 roku powołany do Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

For nearly 25 years active in the payments industry. Co-builder of the Polish cards’ payments market and author of standards in force in this market.

For 13 years member of the board of PolCard and First Data Polska (formerly PolCard)responsible for sales and acquiring products, co-founder of the Committee of Acquirers. Graduate of the Warsaw School of Economics, faculty of Foreign Trade,founding member of the faculty alumni association “Corporation HZ,from the beginning member of the Board of the Association. In January 2018 he was appointed to the Management Board of Cashless Poland.[:]