Ziemowit Stempin

[:pl]

Odpowiedzialny za informatykę, rozwój oferty produktowej, bankowość internetową, mobilną oraz karty, a także obszar kredytów i rozliczeń. W poprzednich latach kierował Departamentem Produktów Bankowych i Departamentem Relacji SGB-Banku. Absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z bankowością związany od 1995 roku.

[:en]Responsible for IT, development of the product offer, internet banking, mobile banking and cards, as well as the area of loans and settlements. In previous years he managed the Bank Products Department and the SGB-Bank Relations Department. A graduate of law at the University of Adam Mickiewicz in Poznan. Connected with banking since 1995.[:]