O KONGRESIE

Cashless Congress (dotychczas Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych) na trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń branży płatniczej, umożliwiając spotkanie i merytoryczną dyskusję wszystkim interesariuszom rynku.

Kongres łączy środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej, poprzez wymianę poglądów na tematy interesujące dla branży – dotyczące zmian prawnych, nowych trendów produktowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, aktywności na rzecz płatności bezgotówkowych.

Cashless Congress porusza sprawy mające wpływ na przyszłość rynku płatności bezgotówkowych. Eksperci z Polski, Unii Europejskiej i świata w trakcie sesji panelowych i specjalistycznych prezentacji przybliżają słuchaczom najważniejsze zagadnienia branżowe, zapraszając słuchaczy do wspólnej dyskusji.

Bardzo ważną częścią Kongresu jest uroczystość wręczenia nagród branżowych eDukatów dla firm i osób szczególnie zasłużonych dla branży swoimi dokonaniami – produktami, rozwiązaniami technicznymi, osiąganymi wynikami i sukcesami.

DO ROZPOCZĘCIA KONGRESU POZOSTAŁO

DATA

20 – 21 marzec 2018

MIEJSCE

Hotel Sheraton Warszawa

KOSZT

1990 zł netto

CZAS TRWANIA

2 dni

dzień I: 9:00 – 16:10
dzień II: 8:30 – 14:30
(Gala wieczorem 1 dnia)

UCZESTNICY

Spodziewamy się około 750+ przedstawicieli nauki, biznesu, administracji publicznej i mediów

ORGANIZATOR

Fundacja Rozwoju

Obrotu Bezgotówkowego

ORGANIZATOR

logo_frob

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB)  – inicjator przedsięwzięć mających na celu zwiększanie dynamiki rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Identyfikacja barier rozwoju rynku, szukanie rozwiązań ograniczających bariery oraz proponowanie kierunków zrównoważonego rozwoju to jedne z najważniejszych zadań FROB. Działania podejmowane w obszarach: informacyjno-edukacyjnym, legislacyjnym oraz analitycznym pozwalają wskazywać korzyści dla przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji, administracji rządowej i instytucji nadzoru finansowego, organizacji płatniczych, banków oraz agentów rozliczeniowych. Zdaniem FROB, konsumenci będący użytkownikami elektronicznych instrumentów płatniczych powinni być głównymi beneficjentami korzyści wynikających z rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowych.

PRELEGENCI

 

 

Paweł Jaroszek
Paweł Jaroszek
Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Jacob Lund Nielsen
Jacob Lund Nielsen
CEO, Teneo Cabinet DN
Maciej Bluj
Maciej Bluj
Wiceprezydent Wrocławia
Robert Herzig
Robert Herzig
Dyrektor Departamentu Płatności i Finansów Klientów, METRO AG
Axel Schaefer
Axel Schaefer
Doradca ds. Płatności, IKEA Group Treasury
Artur Piechocki
Artur Piechocki
Radca Prawny, Założyciel kancelarii APLaw
Łukasz Urbanik
Łukasz Urbanik
Global Category Manager - Retail Payments, BP
Paweł Bułgaryn
Paweł Bułgaryn
Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
Zbigniew Wiśniewski
Zbigniew Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Piotr Stanisław Alicki
Piotr Stanisław Alicki
Prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Jan Byrski
Dr Jan Byrski
Adwokat, Partner, Traple, Konarski, Podrecki i wspólnicy
Bartosz Ciołkowski
Bartosz Ciołkowski
Dyrektor Generalny, MasterCard Europe, Oddział w Polsce
Anna Maj
Anna Maj
Ekspert FinTech/PayTech, Mentor startupów

 

 

 

 

eDUKATY

Już czwarty raz przyznane zostaną eDukaty – nagrody dla czołowych firm i ekspertów z rynku płatności bezgotówkowych

Ty też możesz być laureatem nagrody eDukata 2018 – zgłoś swoją firmę, swojego szefa, czołowe swoje produkty. Wręczenie statuetek nastąpi 20-21 marca 2018 r., podczas trwania VI edycji Cashless Congresu. Do tego jakże wspaniałego wydarzenia pozostało już tylko:

Przygotowania do VI edycji Cashless Congresu nabierają przyspieszenia. Wydarzenie odbędzie się 20-21 marca 2018 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Już dziś zarezerwujcie sobie w kalendarzu czas na spotkanie z najlepszymi ekspertami z branży płatniczej, naukowcami specjalizującymi się w tej tematyce, a także przedstawicielami administracji publicznej.

Jednym z punktów Kongresu, będzie uroczystość wręczenia eDukatów 2018 w sześciu kategoriach:

 • nowy produkt zmieniający rynek płatności bezgotówkowych
 • osobowość roku świata bezgotówkowego
 • firma roku świata bezgotówkowego
 • wydarzenie roku świata bezgotówkowego
 • najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych
 • najciekawszy start-up z obszaru płatności bezgotówkowych ostatnich 12 miesięcy

Zgłaszać może każdy – również swoją kandydaturę, swojej firmy, swoich produktów. Propozycje należy przysłać do 10 lutego 2018 roku na adres: edukat@frob.pl . Zgłoszenie musi zawierać:

 • kategorię, do której zgłaszana jest kandydatura,
 • informację na temat kandydata do nagrody (osoba, firma, produkt, opracowanie, wydarzenie),
 • uzasadnienie, dlaczego kandydat powinien zostać doceniony przez Kapitułę nagrody,

 

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich kandydatur. O laureatach nagród z roku 2017 możecie przeczytać tutaj 

Regulamin nagrody eDukata znajduje się tutaj oraz na stronie www.frob.pl

PROGRAM

DZIEŃ 1DZIEŃ 2WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

08:00 Rejestracja i kawa powitalna

09:00 Oficjalne powitania i uroczyste otwarcie Kongresu:

 • Robert Łaniewski – Prezes Zarządu FROB
 • Minister Tadeusz Kościński, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu
 • Mieczysław Groszek – Prezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

09:30-10:20 Panel

10:20  Prezentacja nr 1 „Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – aktualny stan programu” – Mieczysław Groszek – Prezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

10:35 Panel 1 Programy wspierające rozwój polskiego rynku płatności bezgotówkowych i ich wpływ na cyfryzację Polski

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Prezentacja nr 2 „Nowoczesne rozwiązania płatnicze wykorzystywane przez detalistów na przykładzie światowego koncernu paliwowego BP” – Łukasz Urbanik, BP

12:15 Panel 2 Payments Ecosystem Evolution - large merchants perspective (BP, IKEA, Metro)

13:15  Prezentacja nr 3 „Technologie transakcyjne i ich znaczenie w cyfryzacji” – Magdalena Borowik – Doradca ds. Fintech, Ministerstwo Cyfryzacji

13:30 Prezentacja nr 4 Federico Hornbostel – CEO, Argentea

13:40 Panel 3 Merchanci, banki, FinTechy w wyścigu z czasem i konkurencją – nowe możliwości stwarzane przez PSD 2.

14:30 Lunch

15:15 Prezentacja nr 5″Wyzwania prawne w 2018 roku na rynku usług płatniczych” – mec. dr Jan Byrski – Traple Konarski, Podrecki i Wspólnicy

15:35 Panel 4 Wyzwania prawne w 2018 roku na rynku usług płatniczych - z perspektywy różnych interesariuszy

16:30 Zakończenie obrad dzień pierwszy

19:00 -24:00 UROCZYSTA GALA

19.00–20.15 UROCZYSTA KOLACJA

20.15–20.30 UROCZYSTE OTWARCIE – CZĘŚĆ OFICJALNA

20.30–21.10 WYSTĄPIENIE GWIAZDY WIECZORU – Część I

21.10–21.40 WRĘCZENIE E-DUKATÓW

21.40–22.20 WYSTĄPIENIE GWIAZDY WIECZORU – Część II

22.20–24.00 MUZYKA TANECZNA

08:30  Rejestracja i kawa powitalna

09:30 Panel 6 Nowoczesne rozwiązania do obsługi płatności bezgotówkowych – blok wspólnych prezentacj

10:30 Prezentacja nr 9 „Rola bodźców w zmianach preferencji płatniczych Polaków – wyniki badania konsumentów” – prof. dr hab. Janina Harasim, prof. US dr hab. Beata Świecka

11:00 Panel 7 Bodźce zmieniające zwyczaje płatnicze Polaków. Czy gotówka będzie jeszcze potrzebna?

12:00 Przerwa kawowa

12:30 Prezentacja nr 10 „Rola przyjaznego sposobu płatności w modelu multi-channelowym” – Dariusz Mazurkiewicz – CEO, Polski Standard Płatności BLIK

12:45 Panel 8 Digital payments and banking, digital security strong customer authentication

13:45 Prezentacja nr 11

14:00 Panel 9 Zmiana ról odgrywanych w świecie bezgotówkowym przez poszczególnych graczy.Kierunek i tempo zmian świata bezgotówkowego.

15:10 Podsumowanie drugiego dnia obrad i zamknięcie Kongresu

15:15 Lunch

Zakończenie Kongresu

Cykl warsztatów, które odbędą się równolegle z Programem Kongresu, skupiające się na konkretnych zagadnieniach rynku płatności:

Wdrożenie RODO na rynku dostawców usług płatniczych

dr Jan Byrski, Radca Prawny, Partner – Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 1. RODO – zasadnicze zmiany w zakresie ochrony danych osobowych
 2. RODO – nowe obowiązki czy nowe sposobności?
 3. Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za naruszenie RODO

Polish API

Maciej Kostro – Sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich

Krzysztof Pycia – Krajowa Izba Rozliczeniowa

Michał Wetoszka – Krajowa Izba Rozliczeniowa

Projektowanie, tworzenie i testowanie sieci BLOCKCHAIN w oparciu o technologie open source (Hyperledger Composer)

Karolina Marzantowicz – IBM Distinguished Engineer; CEE Chief Technology Officer Member, IBM Academy of Technology

Jacek Więcki – Krajowa Izba Rozliczeniowa

 1. Wstęp do technologii blockchain
 2. Projektujemy siec blockchain – od czego zacząć?
 3. Pokaz online uruchomienia i przetestowania zaprojektowanej sieci z wykorzystaniem narzędzi Hyperledger Composer
 4. Dyskusja

Konsekwencje prawne niezapewnienia bezpieczeństwa transakcji na podstawie PSD2

Artur Piechocki – Radca Prawny, Właściciel Kancelarii APLaw

 1. Nakazy i zakazy związane z bezpieczeństwem dotyczące pośredników w PSD2.
 2. Silne uwierzytelnienie klienta; zakres i obowiązki.
 3. Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa.
 4. Ochrona konsumentów związana z bezpieczeństwem transakcji płatniczych na gruncie PSD2.

Warsztaty odbędą się w sali Bruksela – tuż obok głównej sali obrad.

 

RADA PROGRAMOWA

Arkadiusz Bochniak
Arkadiusz Bochniak
Niezależny ekspert
Łukasz Urbanik
Łukasz Urbanik
Global Category Manager - Retail Payments, BP
Joanna Seklecka
Joanna Seklecka
Prezes Zarządu, eService
Sylwester Suszek
Sylwester Suszek
CEO, BitBay
Dariusz Mazurkiewicz
Dariusz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu, Polski Standard Płatności
Piotr Waś
Piotr Waś
Dyrektor Zarządzający na Europę Wschodnią, Ingenico Group
Przemysław Lutkiewicz
Przemysław Lutkiewicz
CFO / Wiceprezes Zarządu, LPP SA
Agnieszka Wachnicka
Agnieszka Wachnicka
Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego
Arkadiusz Kazanecki
Arkadiusz Kazanecki
Marketing and Commercial Director, First Data Polska
Roman Pogorzelski
Roman Pogorzelski
Kierownik ds. Rozwoju Biznesu, SIA
Martin Oxley
Martin Oxley
Prezes Zarządu, Grupa Exorigo- Upos
Marcin Chruściel
Marcin Chruściel
Dyrektor Orange Finanse, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji
Dr hab. Krzysztof Kalicki
Dr hab. Krzysztof Kalicki
Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska
Paweł Bułgaryn
Paweł Bułgaryn
Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
Katarzyna Fatyga
Katarzyna Fatyga
Prezes Zarządu, Diners Club Polska
Tomasz Wejcman
Tomasz Wejcman
Country Manager oraz Sales Director, Verifone
Robert Krool
Robert Krool
Fundator, Prezes Zarządu, Mediator i mentor, Fundacja LifeSkills
Piotr Małkiewicz
Piotr Małkiewicz
Członek Zarządu, Head of Large & Medium Corporate Poland, Elavon Merchant Services DAC
Miłosz Brakoniecki
Miłosz Brakoniecki
Partner, OBSERWATORIUM.BIZ
Zbigniew Wiśniewski
Zbigniew Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Dr hab. Michał Polasik
Dr hab. Michał Polasik
Prezes firmy badawczej, POLASIK Research
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Radosław Liberski
Radosław Liberski
Członek Zarządu, Lidl Polska
Wojciech Pantkowski
Wojciech Pantkowski
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
Robert Łaniewski
Robert Łaniewski
Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Renata Juszkiewicz
Renata Juszkiewicz
Prezes Zarzadu, Polska Organizacja handlu i Dystrybucji
Piotr Stanisław Alicki
Piotr Stanisław Alicki
Prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej
Dr Mariusz Cholewa
Dr Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
Loukas Notopoulos
Loukas Notopoulos
Prezes zarządu Vivus Finance
Katarzyna Urbańska
Katarzyna Urbańska
Radca prawny, Wicedyrektor do spraw Regulacji Usług Finansowych, PricewaterhouseCoopers
Janusz Diemko
Janusz Diemko
Członek Rady Nadzorczej, Polskie ePłatności
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Jan Byrski
Dr Jan Byrski
Adwokat, Partner, Traple, Konarski, Podrecki i wspólnicy
Jakub Kiwior
Jakub Kiwior
General Manager na Polskę i Węgry, Visa Europe
Jacek Uryniuk
Jacek Uryniuk
Redaktor naczelny i współzałożyciel serwisu informacyjnego Cashless.pl
Dr Inż. Grzegorz Wojtenko
Dr Inż. Grzegorz Wojtenko
Prezes Zarządu, Bee-Tech
Grzegorz Wójcik
Grzegorz Wójcik
Dyrektor ds. Korporacyjnych, Allegro Group (grupaNaspers)
Grzegorz Długosz
Grzegorz Długosz
Prezes Zarządu, Comperia.pl
Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka
Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka
Dyrektor Centrum Finansów Osobistych i Behawioralnych, Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych, Uniwersytet Szczeciński
Bartosz Ciołkowski
Bartosz Ciołkowski
Dyrektor Generalny, MasterCard Europe, Oddział w Polsce
Błażej Mika
Błażej Mika
Dyrektor Departamentu produktów płatniczych i relacji z partnerami, Bank Zachodni WBK
Anna Maj
Anna Maj
Ekspert FinTech/PayTech, Mentor startupów

PARTNERZY KONGRESU 

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER KONGRESU

mc_vrt_rgb_pos

visa_logo

PARTNER GALI

PARTNER PLATYNOWY

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNERZY HONOROWI

 

ighp_logo_pl

 

 

polska-izba-handlu-logo-kolor

 

kig_znak70

logo_pih

zfp-logo-transparen

pracodawcyrp

ecommerce_izba_logo_big_pl

 

pohid

PARTNERZY NAUKOWI

PARTNERZY MEDIALNI

REJESTRACJA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w VI edycji Cashless Congress, który odbędzie się w dniach 20-21 marca 2018 r.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynosi 1990 zł netto


KONTAKT

sylwia-toczynska

Sylwia Toczyńska

Project Manager

tel.: +48 884-824-885

e-mail: sylwia.toczynska@frob.pl

e-mail: biuro@kongresplatnosci.pl

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. 1 Sierpnia 1 lok. 36

02-134 Warszawa

SHERATON WARSAW HOTEL

ul. Bolesława Prusa 2 00-493 Warszawa
Uczestnicy Kongresu mogą skorzystać  z rezerwacji pokoi w preferencyjnych stawkach do 5 marca 2018 r.

Sheraton Warsaw Hotel dysponuje ogólnodostępnym, podziemnym parkingiem z bezpośrednim połączeniem komunikacyjnym z lobby hotelu.