CashlessCongressVII

19-20 marca 2019

O KONGRESIE

19-20 marca 2019

hotel intercontinental WARSZAWA

750+ uczestników

panele, warsztaty, uroczysta gala

koszt 1790zł netto
(do 28.02)

40+ PRELEGENTÓW

Cashless Congress (dotychczas Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych) na trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń branży płatniczej, umożliwiając spotkanie i merytoryczną dyskusję wszystkim interesariuszom rynku.

Kongres łączy środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej, poprzez wymianę poglądów na tematy interesujące dla branży – dotyczące zmian prawnych, nowych trendów produktowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, aktywności na rzecz płatności bezgotówkowych.

Cashless Congress porusza sprawy mające wpływ na przyszłość rynku płatności bezgotówkowych. Eksperci z Polski, Unii Europejskiej i świata w trakcie sesji panelowych i specjalistycznych prezentacji przybliżają słuchaczom najważniejsze zagadnienia branżowe, zapraszając słuchaczy do wspólnej dyskusji.

ORGANIZATOR

logo_frob

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB)  – inicjator przedsięwzięć mających na celu zwiększanie dynamiki rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Identyfikacja barier rozwoju rynku, szukanie rozwiązań ograniczających bariery oraz proponowanie kierunków zrównoważonego rozwoju to jedne z najważniejszych zadań FROB. Działania podejmowane w obszarach: informacyjno-edukacyjnym, legislacyjnym oraz analitycznym pozwalają wskazywać korzyści dla przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji, administracji rządowej i instytucji nadzoru finansowego, organizacji płatniczych, banków oraz agentów rozliczeniowych. Zdaniem FROB, konsumenci będący użytkownikami elektronicznych instrumentów płatniczych powinni być głównymi beneficjentami korzyści wynikających z rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowych.

PRELEGENCI 2018

Justyna Duszyńska
Justyna Duszyńska
Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Portfelem Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Jacek Więcki
Jacek Więcki
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju IT, Krajowa Izba Rozliczeniowa
Robert Klepacz
Robert Klepacz
Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski
Paweł Majewski
Paweł Majewski
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dominik Wójcicki
Dominik Wójcicki
Dyrektor Departamentu Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Leszek Gerwatowski
Leszek Gerwatowski
Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju IT, Krajowa Izba Rozliczeniowa
Ziemowit Stempin
Ziemowit Stempin
Wiceprezes Zarządu, SGB-Bank
Piotr Helbich
Piotr Helbich
Dyrektor Biura Kart i Płatności, Bank Departament Produktów Klienta Indywidualnego, PKO Bank Polski
Pavle Ljujic
Pavle Ljujic
EPA CEE, Pannovate and Paneleven
Krzysztof Podgórski
Krzysztof Podgórski
Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
Karolina Marzantowicz
Karolina Marzantowicz
Dyrektor ds. Technologii na Europę Środkowo-Wschodnią, IBM
Jacek Wiśniewski
Jacek Wiśniewski
Radca prawny i doradca podatkowy, Squire Patton Boggs
Filippo Scibilia
Filippo Scibilia
CEO, Castles Technology Europe
Krzysztof Pycia
Krzysztof Pycia
Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)
Maciej Wyszoczarski
Maciej Wyszoczarski
Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski
Kamila Kaliszyk
Kamila Kaliszyk
Dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe
Aleksander Naganowski
Aleksander Naganowski
Dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe
Piotr Domaszewski
Piotr Domaszewski
Dyrektor Działu Sprzedaży w polskim oddziale Mastercard Europe
Dr Paweł Widawski
Dr Paweł Widawski
Wiceprezes, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Federico Hornbostel
Federico Hornbostel
CEO, Argentea
Witold Siekierzyński
Witold Siekierzyński
Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Produktów, eService
Janusz Cieszyński
Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Marco Samek
Marco Samek
CEO, Członek Zarządu i Współzałożyciel, MUUME Group AG
Magdalena Borowik
Magdalena Borowik
Doradca ds. technologii transakcyjnych, Ministerstwo Cyfryzacji
Robert Trętowski
Robert Trętowski
Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa
Paweł Jaroszek
Paweł Jaroszek
Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Jacob Lund Nielsen
Jacob Lund Nielsen
CEO, Teneo Cabinet DN
Maciej Bluj
Maciej Bluj
Wiceprezydent Wrocławia
Robert Herzig
Robert Herzig
Dyrektor Departamentu Płatności i Finansów Klientów, METRO AG
Axel Schaefer
Axel Schaefer
Doradca ds. Płatności, IKEA Group Treasury
Artur Piechocki
Artur Piechocki
Radca prawny, kancelaria APLaw
Łukasz Urbanik
Łukasz Urbanik
Global Category Manager - Retail Payments, BP
Dariusz Mazurkiewicz
Dariusz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu, Polski Standard Płatności
Paweł Bułgaryn
Paweł Bułgaryn
Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
Adrian Kurowski
Adrian Kurowski
Dyrektor Visa w Polsce
Dr Mieczysław Groszek
Dr Mieczysław Groszek
Prezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Rafał Gołębiewski
Rafał Gołębiewski
Dyrektor Generalny oraz Head of Business Development polskiego oddziału Elavon Financial Services
Dr Miłosz Brakoniecki
Dr Miłosz Brakoniecki
Współzałożyciel i Członek Zarządu, OBSERWATORIUM.BIZ
Zbigniew Wiśniewski
Zbigniew Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Robert Łaniewski
Robert Łaniewski
Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Piotr Stanisław Alicki
Piotr Stanisław Alicki
Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa
Janusz Diemko
Janusz Diemko
Międzynarodowy ekspert, członek Rady Nadzorczej PeP, Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Jan Byrski
Dr Jan Byrski
Adwokat, Partner, Traple, Konarski, Podrecki i wspólnicy
Jakub Kiwior
Jakub Kiwior
Dyrektor generalny na Polskę i Węgry, Visa
Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka
Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka
Dyrektor Centrum Finansów Osobistych i Behawioralnych, Uniwersytet Szczeciński
Anna Maj
Anna Maj
FinTech Expert, Advisor & Mentor, Ambasadorka EWPN – European Women Payments Network
Adam Tochmański
Adam Tochmański
Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim i Sekretarz Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP

eDukaty 2019

Już czwarty raz przyznane zostaną eDukaty – nagrody dla czołowych firm i ekspertów z rynku płatności bezgotówkowych

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

 • nowy produkt zmieniający rynek płatności bezgotówkowych
 • osobowość roku świata bezgotówkowego
 • firma roku świata bezgotówkowego
 • najważniejsza inicjatywa świata bezgotówkowego w Polsce w 2018 roku
 • najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych
 • najciekawszy start-up z obszaru płatności bezgotówkowych ostatnich 12 miesięcy

  Pobierz regulamin nagrody

Zgłaszać może każdy – również swoją kandydaturę, swojej firmy, swoich produktów.
Propozycje należy przysłać do 17 lutego 2019 roku na adres: edukat@frob.pl zgłoszenie musi zawierać:

 • kategorię, do której zgłaszana jest kandydatura,
 • informację na temat kandydata do nagrody (osoba, firma, produkt, opracowanie, wydarzenie),
 • uzasadnienie, dlaczego kandydat powinien zostać doceniony przez Kapitułę nagrody

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich kandydatur.

PROGRAM 2019I. Konsumenci

1. Dostęp konsumentów do infrastruktury (konsument decydentem co do instrumentu płatniczego)
2. Nowoczesne narzędzia dla konsumentów – oferta detalistów dla
swoich klientów
3. Wiarygodność detalisty jako jeden z głównych czynników budujących
zaufanie konsumenta do płatności bezgotówkowych
4. Dodatkowe usługi towarzyszące płatnościom bezgotówkowym
5. Nieufność niektórych grup konsumentów i przedsiębiorców do
płatności bezgotówkowych (szara strefa, obawy przed rejestrowaniem
obrotu, mityczny poziom kosztów)

II. Regulacje
1. Konsekwencje PSD2 dla rynku – wpływ regulacji na banki i fintechy
2. Wpływ regulacji na rynek: na stronę podażową i popytową rynku
3. Równoważenie instrumentów płatniczych – konsumencka swoboda w
zakresie wyboru sposobu płatności drogą do powszechności płatności
bezgotówkowych

III. Innowacje
1. Blockchain, IoT – nienadążające regulacje prawne vs podmioty
wykorzystujące nowe technologie
2. Smart city – Łódź i Wrocław jako miasta promujące płatności
bezgotówkowe
3. Kasy rejestrujące z funkcjonalnościami opartymi na bezgotówkowych
instrumentach płatniczych

4. Polskie API – nowa rola banków i modele współpracy, „rozgrzane”
startupy fintechy, nowe możliwości dla konsumentów; open banking vs
openpayments;
5. SoftPOS
6. PIN on glass – bezpieczeństwo jako priorytet, kierunki rozwoju
7. Kryptowaluty – rola i tempo zastępowanie pieniądza tradycyjnego
8. Nowe inicjatywy Allegro

IV. Stymulatory rynku płatności bezgotówkowych
1. Fundacja Polska Bezgotówkowa – status Programu, nowe inicjatywy,
wpływ na zmiany na rynku
2. Inicjatywy administracji publicznej/przymus dla płatności
bezgotówkowych (równanie gotówki i bezgotówki) – państwo
motorem napędowym innowacyjnej gospodarki
3. Terminalizacja wspierająca cashless i paperless w zakresie usług e-
Państwa
4. Narodowy Bank Grecji jako przykład banku centralnego silnie
wspierającego bezgotówkę vs działania pozorne innych krajów
5. Mnogość instrumentów płatniczych postrzegana jako czynnik
osłabiający rozwój cashless – problemy dostawców

V. Mikro i małe przedsiębiorstwa
1. Dedykowane produkty
2. Kasy online jako element budowy nowych usług dla detalistów z
sektora MŚP

VI. Badania
1. Wyniki badań NBP kosztów instrumentów płatniczych na polskim rynku
2. Koszty a inne czynniki wyboru instrumentu płatniczego (TBC)

RADA PROGRAMOWA 2019

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski
Członek Zarządu Poczta Polska S.A.
Bartosz Zborowski
Bartosz Zborowski
Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności Vice-Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Kart S.A. Bank Pekao S.A.
Jarosław Król
Jarosław Król
Prezes Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis”
Robert Midura
Robert Midura
Country Manager, Euronet Polska
Krzysztof Polończyk
Krzysztof Polończyk
Prezes Zarządu, First Data Polska
Paweł Pomianowski
Paweł Pomianowski
Dyrektor Generalny, Diners Club Polska
Adam Łącki
Adam Łącki
Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Sebastian Ptak
Sebastian Ptak
Członek Zarządu, Blue Media
Ewa Wernerowicz
Ewa Wernerowicz
Prezes Zarządu, Vivus Finance
Maciej Wyszoczarski
Maciej Wyszoczarski
Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski
Federico Hornbostel
Federico Hornbostel
CEO, Argentea
Paweł Jaroszek
Paweł Jaroszek
Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Maciej Bluj
Maciej Bluj
Wiceprezydent Wrocławia
Łukasz Urbanik
Łukasz Urbanik
Global Category Manager - Retail Payments, BP
Joanna Seklecka
Joanna Seklecka
Prezes Zarządu, eService
Dariusz Mazurkiewicz
Dariusz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu, Polski Standard Płatności
Piotr Waś
Piotr Waś
Dyrektor Zarządzający na Europę Wschodnią, Ingenico Group
Przemysław Lutkiewicz
Przemysław Lutkiewicz
CFO / Wiceprezes Zarządu, LPP SA
Marcin Chruściel
Marcin Chruściel
Dyrektor, Orange Finanse
Dr hab. Krzysztof Kalicki
Dr hab. Krzysztof Kalicki
Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska
Paweł Bułgaryn
Paweł Bułgaryn
Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
Tomasz Wejcman
Tomasz Wejcman
Country Manager oraz Sales Director, Verifone
Piotr Małkiewicz
Piotr Małkiewicz
Członek Zarządu, Head of Large & Medium Corporate Poland, Elavon Merchant Services DAC
Dr Miłosz Brakoniecki
Dr Miłosz Brakoniecki
Współzałożyciel i Członek Zarządu, OBSERWATORIUM.BIZ
Zbigniew Wiśniewski
Zbigniew Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Dr hab. Michał Polasik
Dr hab. Michał Polasik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Radosław Liberski
Radosław Liberski
Członek Zarządu, Lidl Polska
Robert Łaniewski
Robert Łaniewski
Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Renata Juszkiewicz
Renata Juszkiewicz
Prezes Zarzadu, Polska Organizacja handlu i Dystrybucji
Piotr Stanisław Alicki
Piotr Stanisław Alicki
Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa
Janusz Diemko
Janusz Diemko
Międzynarodowy ekspert, członek Rady Nadzorczej PeP, Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Jan Byrski
Dr Jan Byrski
Adwokat, Partner, Traple, Konarski, Podrecki i wspólnicy
Jakub Kiwior
Jakub Kiwior
Dyrektor generalny na Polskę i Węgry, Visa
Jacek Uryniuk
Jacek Uryniuk
Redaktor naczelny i współzałożyciel serwisu informacyjnego Cashless.pl
Dr Inż. Grzegorz Wojtenko
Dr Inż. Grzegorz Wojtenko
Prezes Zarządu, Bee-Tech
Grzegorz Wójcik
Grzegorz Wójcik
Dyrektor ds. Korporacyjnych, Allegro Group (grupaNaspers)
Grzegorz Długosz
Grzegorz Długosz
Prezes Zarządu, Comperia.pl
Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka
Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka
Dyrektor Centrum Finansów Osobistych i Behawioralnych, Uniwersytet Szczeciński
Bartosz Ciołkowski
Bartosz Ciołkowski
Dyrektor Generalny, Mastercard Europe, Oddział w Polsce
Błażej Mika
Błażej Mika
Dyrektor Departamentu produktów płatniczych i relacji z partnerami, Bank Zachodni WBK
Anna Maj
Anna Maj
FinTech Expert, Advisor & Mentor, Ambasadorka EWPN – European Women Payments Network
Adam Tochmański
Adam Tochmański
Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim i Sekretarz Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP

PARTNERZY KONGRESU 2018

PARTNER STRATEGICZNY
FPB ZNAK RGB
PARTNER KONGRESU
Home2
visa_logo
PARTNER GALI
Logo Argentea Polonia
LOGO CASTLES
PARTNERZY
 • USBank_Elavon_Logo_3C
 • Home2
 • Home2
 • PSP
 • eService_logo
 • MUUME-Dark (3500px)
 • verifone-logo
 • Home2
 • EXE_INGENICO_CMJN
 • comp
 • Home2
 • First Data PolcardR blue
 • pep_logo_2016_grey

PARTNERZY HONOROWI

PARTNERZY NAUKOWI

PARTNERZY MEDIALNI

Chcesz wziąć udział w
VII Cashless Congress?

Bardzo się cieszymy!
Wypełnij formularz,
a skontaktujemy się z Tobą.

KONTAKT

 

Aleksandra Szczerba

Project Manager

(+48) 795 529 087
aleksandra.szczerba@frob.pl

 

 

Adres

FROB
ul. Herberta 4B lok. 13
00-412 Warszawa

Follow Cashless Congress