Ellipse 7 (1)

Relationship Manager

Jakub Jankowski

jakub.jankowski@frob.pl

+48 609 088 083

Ellipse 8

Project Manager

Anna Hajduk

anna.hajduk@frob.pl

+48 570 162 040

ORGANIZATOR

frob logo png

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

Kontakt

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) jest inicjatorem przedsięwzięć mających na celu zwiększanie dynamiki rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Identyfikacja barier rozwoju rynku, szukanie rozwiązań ograniczających bariery oraz proponowanie kierunków zrównoważonego rozwoju to jedne z najważniejszych zadań FROB. Działania podejmowane w obszarach: informacyjno-edukacyjnym, legislacyjnym oraz analitycznym pozwalają wskazywać korzyści dla przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji, administracji rządowej i instytucji nadzoru finansowego, organizacji płatniczych, banków oraz agentów rozliczeniowych. Zdaniem FROB, konsumenci będący użytkownikami elektronicznych instrumentów płatniczych powinni być głównymi beneficjentami korzyści wynikających z rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowych.