eDukaty 2021 – Zgłoś kandydaturę

Nagrody są przyznawane za działalność w okresie ostatnich 12 miesięcy (maj 2020 - maj 2021)
W zależności od kategorii prosimy podać: imię i nazwisko osoby, nazwę firmy, produktu, inicjatywy itd.