Anna Potocka-Domin

Anna Potocka-Domin – wiceprezeska i dyrektorka Instytutu Interwencji Gospodarczych Business Centre Club, związana z organizacją od 1992 roku. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, studiów nt. marketingu i reklamy oraz MBA Executive. Ambasadorka Równości w Biznesie, członkini Rady Programowej Global Compact Poland. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji idei CSR: udział w debatach publicznych, w gremiach konsultacyjnych, publikacje. Przeprowadziła w całej Polsce kilkadziesiąt konferencji nt. problematyki równouprawnienia w biznesie.