Bartosz Berestecki

Powołany w lipcu 2020 roku Prezes Zarządu PayTel S.A oraz radca prawny. W latach 2015-2020 zajmował stanowisko Prezesa i Członka Zarządu PayU S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w firmie prawniczej White & Case. Następnie zarządzał działem prawnym i korporacyjnym Deutsche Banku PBC S.A. W latach 2012 – 2015 tworzył i rozwijał polski oddział Vanquis Bank, należący do brytyjskiej spółki Provident Financial. W 2010 roku uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych.

 

Appointed in July 2020 President of the Management Board of PayTel S.A. and legal advisor. In 2015-2020 he held the position of President and Member of the Management Board of PayU S.A. He started his professional career in 2000 at the global law firm White & Case. Then he managed the legal and corporate department of Deutsche Bank PBC S.A. Between 2012 and 2015, he created and developed the Polish branch of Vanquis Bank, part of the British company Provident Financial. In 2010, he received an MBA degree from the University of Minnesota in the United States.