Janusz Diemko

Janusz Diemko posiada ponad 24-letnie doświadczenie w branży płatniczej w całym regionie EMEA, pracując w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Rosji, zarządzając w Niemczech, Austrii, krajach bałtyckich, Czechach, Słowacji, Węgrzech. Zajmował stanowiska prezesa, dyrektora generalnego i regionalnego, dyrektor finansowy, dyrektor ds. Fuzji i przejęć, dyrektor ds. Rozwoju biznesu. W tych 24 latach zdobył rozległe doświadczenie w sektorze płatności; Fuzje i przejęcia, Finanse, Acquiring POS oraz usługi z wartością dodaną (prepaid topup, lojalność, DCC, karty gift), płatności mobilne i portfele płatnicze, processing i outsourcing bazy kart dla banków, usługi e-commerce, mPOS, zarządzanie i processing transakcji sieci bankomatów, usługi personalizacji kart. Ma szerokie i zróżnicowane umiejętności komunikacyjne w zakresie PR i komunikacji; wywiady, konferencje – prezentacje i moderowanie paneli.

Obecnie Prezes spółki Xelo Pay od 2020 oraz jeden z założycieli.

Świadczył usługi konsultingowe i doradcze w zakresie płatności, pracując nad projektami M&A, Finansowanie spółek i startupów oraz analizami rynkowymi dla spółek polskich i zagranicznych, doradztwo strategiczne. Jest aktywnym inwestorem w spółkach fintechowych; 10 bezpośrednio oraz poprzez fundusze VC (Hedgehog / Rubicon / Inovo) oraz jest członkiem Rady  Nadzorczej; Ipopema Securities

W latach 2006-14 i 2017-19 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Agentów Rozliczeniowych działającego przy Związku Banków Polskich i w tym czasie był równocześnie członkiem Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim.

W latach 2016-17 Prezes Zarządu CRE Polskie ePłatności S.A. (PEP) w 2018 roku Członek Rady Nadzorczej a w 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Paylane S.A. (Grupa Polskie ePłatności S.A). Współpracował z Innova Capital nad dealem akwizycji PEP oraz dodatkowe akwizycje.

W latach 2006-14 był Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. Przeprowadził proces sprzedaży POLCARD przez G-Tech/Innova Capital oraz przyłączenie jej do First Data Polska, a następnie koordynował wdrożenie firmy w globalne struktury korporacji. Jako Dyrektor Regionalny odpowiadał także za działania operacyjne First Data w Niemczech i Austrii, a wcześniej na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.

W latach 1998-2006 był związany z firmą Euronet, zajmując stanowiska: Dyrektora Finansowego w Polsce, Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA oraz Dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina oraz kraje nadbałtyckie).

Urodzony w Anglii, ukończył geografię na Uniwersytecie Londyńskim (University College), posiada kwalifikacje Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii (ACA) oraz jest Członkiem Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii (ACT).