Dr Mieczysław Groszek

Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

2010-2017 Wiceprezes Związku Banków Polskich, przedstawiciel Związku Banków Polskich w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji Bankowej.

2002-2010 Prezes Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o.

1999-2001 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem.

1998-1999 Wiceprezes Zarządu BRE Banku SA.

1992-1999 Główny Ekonomista, Członek Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA.

1973-1989 pracownik naukowy na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii SGH (d. SGPiS).

Doktor ekonomii. Autor wielu publikacji naukowych.

Przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych, w tym instytucji finansowych: Fundacja Poszanowania Energii,Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, TiUR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

W 1993 r. kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tzw. Ustawa oddłużeniowa).

Żonaty, dwie córki.

Biegle włada językami: niemieckim, rosyjskim i angielskim.

At present CEO of Cashless Poland Foundation.

2010-2017 Vice President of the Polish Bank Association, representative of the Association at the Executive Committee of the European Banking Federation.

2002-2010 CEO of BRE Leasing.

1999-2001 General Director and CEO of MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank in Frankfurt.

1998-1999 Vice President (asset management) of BRE Bank.

1992-1998 rising through ranks: Chief Economist, Member of the Board, Vice President and CEO of Polski Bank Rozwoju.

1973-1989 researcher, assistant professor in the Department of Economics at the Warsaw School of Economics.

Doctor of Economics at the Warsaw School of Economics. Author of numerous scientific publications.

In recent years president or member of several supervisory boards, including financial institutions: Bank Ochrony Środowiska, TiUR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB. Vice Chairman of the Polish Leasing Association.

Chairman of the Energy Conservation Foundation.

In 1993 leader of the team preparing the Financial Restructuring  (banks and enterprises) Act.

Married with two daughters.

Fluent in German, Russian and English.