Dr Mieczysław Groszek

Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W latach 1973-1989 był pracownikiem naukowym na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii SGH (d. SGPiS).

Od 1992 do 1999 roku Główny Ekonomista, Członek Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA

W latach 1998-1999 Wiceprezes Zarządu BRE Banku SA.

W 1999 został Dyrektorem Generalnym i Prezesem Zarządu MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem. Funkcję tę pełnił do 2001 roku.

Od 2002 do 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o.

W latach 2010-2017 był wiceprezesem Związku Banków Polskich i przedstawicielem Związku Banków Polskich w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji Bankowej.

Jest doktorem ekonomii i autor wielu publikacji naukowych.

Przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych, w tym instytucji finansowych: Fundacja Poszanowania Energii, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, TiUR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

W 1993 r. kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tzw. Ustawa oddłużeniowa).

Żonaty, dwie córki.

Biegle włada językami: niemieckim, rosyjskim i angielskim.

 

At present CEO of Cashless Poland Foundation

2010-2017 Vice President of the Polish Bank Association, representative of the Association at the Executive Committee of the European Banking Federation

2002-2010 CEO of BRE Leasing

1999-2001 General Director and CEO of MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank in Frankfurt

1998-1999 Vice President (asset management) of BRE Bank

1992-1998 rising through ranks: Chief Economist, Member of the Board, Vice President and CEO of Polski Bank Rozwoju

1973-1989 researcher, assistant professor in the Department of Economics at the Warsaw School of Economics

Doctor of Economics at the Warsaw School of Economics. Author of numerous scientific publications.

In recent years president or member of several supervisory boards, including financial institutions: Bank Ochrony Środowiska, TiUR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB. Vice Chairman of the Polish Leasing Association.

Chairman of the Energy Conservation Foundation.

In 1993 leader of the team preparing the Financial Restructuring  (banks and enterprises) Act.

Married with two daughters.

Fluent in German, Russian and English.