Dr Mieczysław Groszek

Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W latach 1973-1989 był pracownikiem naukowym na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii SGH (d. SGPiS).

Od 1992 do 1999 roku Główny Ekonomista, Członek Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA

W latach 1998-1999 Wiceprezes Zarządu BRE Banku SA.

W 1999 został Dyrektorem Generalnym i Prezesem Zarządu MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem. Funkcję tę pełnił do 2001 roku.

Od 2002 do 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o.

W latach 2010-2017 był wiceprezesem Związku Banków Polskich i przedstawicielem Związku Banków Polskich w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji Bankowej.

Jest doktorem ekonomii i autor wielu publikacji naukowych.

Przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych, w tym instytucji finansowych: Fundacja Poszanowania Energii, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, TiUR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

W 1993 r. kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tzw. Ustawa oddłużeniowa).

Żonaty, dwie córki.

Biegle włada językami: niemieckim, rosyjskim i angielskim.