Dr Paweł Widawski

Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, Adiunkt  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności oraz członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Leadership Academy for Poland.

Vice-president of Cashless Poland, Adjunct Professor at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Previously, he was the director of the Payment Systems and Electronic Banking Team at the Polish Bank Association, a member of the Board of the European Payments Council and a member of the Payment Committee of the European Banking Federation. A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and the Leadership Academy for Poland program.