Dr Paweł Widawski

[:pl]Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW. Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej
i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, członek zarządu Europejskiej Rady
ds. Płatności (European Payments Council), członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. W Komisji Europejskiej był członkiem Payment System Expert Market Group, uczestniczył w pracach Grupy ad hoc ds. rewizji dyrektywy o Pieniądzu Elektronicznym. Członek Komisji ds. regulacji prawa bankowego i prawa usług płatniczych. Autor publikacji z zakresu prawa usług płatniczych.[:en]Associate professor in the Department of Administrative Economic Law and Banking at the University of Warsaw; Head of New Technologies Law Center at University of Warsaw. Director of Payment Systems, Electronic Banking and Bank Security  Department at the Polish Bank Association, a board member of the European Payments Council, a member of the Payment Committee of the European Banking Federation.

In the European Commission he has been  a member of the Payment System Expert Market Group, has participated in the works of ad hoc group for the revision of the E-Money Directive. Member of the Banking and Payment Services Law Regulations Committee. Author of publications on payment service law.[:]