Cenk Temiz

[:pl]Rozpoczął swoją karierę w dziale kart kredytowych Garanti Banku w 1997. W latach 1999-2001 pracował jako menedżer w kartach Ottomanbank i kredytów konsumpcyjnych wydziału. Został przeniesiony do Akbank w 2002 roku i pracował tam przez 10 lat. W Akbank pracował w różnych działach takich jak: Change Management, bankowość detaliczna, IT i w dziale strategii przez ostatnie 3 lata.
Obecnie pracuje jako National Payment Scheme Management EVP w BKM (od lutego 2012).[:en]Cenk Temiz has started his career in Garanti Bank Credit Card department in 1997. Between 1999-2001 he worked as a manager in Ottomanbank Cards and Consumer Loans department. He was transferred to Akbank in 2002 and worked there for 10 years. In Akbank, he took rolles in different departments such as Change Management, Retail Banking, IT and Strategy department for the last 3 years.
Currently, he is working as National Payment Scheme Management EVP in BKM since February 2012[:]