Max Basile

[:pl]Max był przez ponad 20 lat  na stanowiskach kierowniczych w branży finansowo-płatniczej – jako dyrektor rozwoju biznesu, produktu, marketingu i sprzedaży.

Jako Dyrektor w ELO Services jest odpowiedzialny za Dział Biznesu Międzynarodowego w EloCards. Podczas swojej kariery, był asystentem wiceprezesa Visa International w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Miami, USA; Dyrektorem Rozwoju Biznesu w Visa Brazylii; Wiceprezesem Produktów i Marketingu w Equifax i wiceprezesem w COO Experian w Brazylii; Dyrektorem produktów detalicznych i ubezpieczeń w banku Citi i Produktów Indywidualnych oraz Dyrektorem Sprzedaży w Safra Bank w Brazylii.[:en]Max Basile has been, for more than 20 years in the Financia land Payments Industry, in leading positions as an executive of Business Development, Product, Marketing and Sales. As the Superintendent at ELO Services, he is incharge of the International Business Division of Elo Cards. Along his career, he has been the Assistant Vice-President of Visa International for Latin America and the Caribbean, in Miami, USA; Director of Business Development at Visa Brasil; Vice President of Products and Marketing at Equifaxand Vice President and COO of Experianin Brasil; Director of Retail Products and Insurance at Citi bank and Retail Products and Sales Director at Safra Bank in Brasil.[:]