Dr Miłosz Brakoniecki

[:pl]Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne. W latach 2012-2014 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

Od 2016 roku członek Rady Nadzorczej Diners Club Polska oraz kierownik zespołu zadaniowego ds. cyfrowej tożsamości (eID) w Programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej Inplus Sp. z o.o. (właściciela marek Cenatorium oraz Urban.One). Współzałożyciel serwisu Compay.pl. Współzałożyciel największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl.[:en]Co-founder and board member at Obserwatorium.biz. Doctor of Humanities, Adam Mickiewicz University in Poznan (specialization sociology), owns Master’s degree in strategy and business planning from the University of Economics in Poznan. In the years 2006-2014 the director of electronic banking at Bank Zachodni WBK, where he was responsible for business development of electronic banking, sales through electronic channels and electronic payments. In 2012-14 member of the Presidium of the Electronic Banking Polish Bank Association.

Since 2016 a member of the Supervisory Board of Diners Club Poland and a manager of the digital identity (eID) team of the “From paper to digital Poland” Program at the Ministry of Digitization. Since 2017 a member of the Supervisory Board of Inplus Sp. z o.o. (owner of the Cenatorium and Urban.One brands). Co-founder of Compay.pl platform. Co-founder of Poland’s largest crowd-founding service Siepomaga.pl and Foundation Siepomaga.pl[:]