Prof. Dr Hab. Janina Harasim

Profesor nauk ekonomicznych (2015), kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest autorką lub współautorką ponad 150 publikacji naukowych, w tym 9 monografii, np. Bankowość detaliczna w Polsce, 2005, 2008, 2011; Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje, 2013; Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions (w: Transforming Payment Systems in Europe, Ed. J. Górka, Palgrave Macmillan 2016) czy FinTechs, BigTechs and structural changes in capital markets (w: The Digitalization of Financial Markets: The Socioeconomic Impact of Financial Technologies, Ed. A. Marszk, E. Lechman, Routledge 2021). W ostatnich latach jej badania koncentrują się na funkcjonowania rynku płatności detalicznych i pojawiających się na nim innowacji oraz rozwoju sektora FinTech i BigTech.

W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prorektora ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie jest członkiem Rady Uczelni. Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Od 2005 r. do 2017 r. była wiceprezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach.

Od 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Pekao Banku Hipotecznego S.A. W uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego w Polsce w 2016 r. Związek Banków Polskich uhonorował ją Medalem Mikołaja Kopernika. W latach 2019, 2020 i 2021 znalazła się w gronie 20 najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej w rankingu cashless.pl.