dr Robert Huterski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu z 1990 roku, specjalność prawo finansowe. W latach 1990-1995 zatrudniony w Narodowym Banku Polskim w wydziałach ekonomicznym i nadzoru bankowego. W 1991 roku uczestniczył w trzymiesięcznym Stypendium im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim. Od 1993 roku zatrudniony w Katedrze Gospodarki i Finansów Cyfrowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1994 roku studiował ekonomię w Birkbeck College na Uniwersytecie Londyńskim w ramach stypendium rządów Polski i Wielkiej Brytanii. W latach 1996-1997 uczestnik programu badawczego Phare ACE wraz z brytyjskimi University of Surrey i Manchester Metropolitan University, a w latach 1996-1999 programu Tempus we współpracy z duńskimi Aarhus Business School i Uniwersytetem w Aarhus oraz fińską Helsinki School of Management and Business Administration. W 1997 roku uzyskał pięciomiesięczne stypendium Dekaban-Liddle Foundation na Uniwersytecie w Glasgow (Junior), a w 2006 roku miesięczne (Senior) na tej samej uczelni. Główna tematyka prowadzonych przez niego wykładów oraz zainteresowań badawczych to bankowość centralna i polityka pieniężna, finanse publiczne oraz finanse międzynarodowe. Obecnie pracuje nad zagadnieniami cyfrowego pieniądza banku centralnego (CBDC – central bank digital currency).